Sò mai nưỡng mỡ hành – Món ăn hấp dẫn dành cho thực khách