Sò mai nướng mỡ hành – giúp bạn trả lời câu hỏi sò mai làm gì ngon?