Có bao nhiêu loại hàu trên thị trường hiện nay? Bạn có biết?