Sò, cách chế biến các món ăn hấp dẫn từ sò bạn đã biết chưa?